Magyar fejlesztésű egylapos IoT-számítógép és perifériái
Az Endrich GmbH Európa egyik vezető elektronikaialkatrész-disztribútora. Az IoT területén eddig leginkább alkatrész-támogatás oldalról vett részt, azonban a COVID-19 pandémia biztosította „szabadidő” hasznos eltöltésére saját termékfejlesztésbe fogott.

 

A budapesti kompetencia-központ felvázolt egy lehetséges termék- és szolgáltatásstruktúrát a menedzsment felé, akik ezt lelkesen fogadták, és megteremtették a lehetőséget a saját fejlesztésű portfólió kidolgozására. Lapunk hasábjain már korábban ismertetett IoT-bemutatórendszer – mely tartalmaz minden olyan hardver-szoftver és szolgáltatáselemet, ami ezen a területen szükséges – azt a célt szolgálja, hogy a partnerek számára egységes, könnyen hozzáférhető és átlátható mintarendszert tegyen elérhetővé.

A megoldások hardver- és szoftverelemei szabadon hozzáférhetők, az Endrich IoT ökoszisztéma egyes szolgáltatásai, mint például az Endrich Cloud Database vagy az Endrich Visual Gateway szolgáltatás bizonyos feltételekkel a fejlesztőmérnökök számára ingyenesen rendelkezésre áll.

Írásunkban a 2020-as Ipar Napjai kiállítás nagydíjas hardvercsalád „zászlóshajóját”, a GigaDevice 32 bites RISC-V architektúrájú mikrokontroller köré épített egylapos IoT-számítógépet és a hozzá tartozó perifériákat szeretnénk bemutatni. Manapság rengeteg miniszámítógép kapható kereskedelmi forgalomban, gondoljunk csak a népszerű Arduino, Raspberry Pi vagy ESP32 eszközökre, azonban az Endrich saját fejlesztésű SBC- (Single Board Computer) megoldása az ipari kivitel (hőmérséklet-tartomány) mellett számos extra funkciót is hordoz, mint például a környezeti paraméterek mérésére szolgáló szenzorok nyújtotta lehetőségek, és az integrált NB-IoT/LTE-M modem, ami IoT-célú GSM-kommunikációval egészíti ki az alapfunkciókat.

A teljes egészében magyar fejlesztésű E-IoT ökoszisztéma bemutatására a müncheni Electronica, a nürnbergi EmbeddedWorld és a magyarországi TECHference és Ipar Napjai kiállításokon és a rendezvényekhez kapcsolódó konferenciákon került sor. A megoldás az Endrich kiemelt témája volt az IoT Show és az Ipar Napjai 2020 kiállításokon is.

Az IoT-rendszer elsődleges feladata, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusok számára adatokat gyűjtsön szenzorok alkalmazásával, ezeket az adatokat egy távoli, jellemzően felhőalapú adatbázisba juttassa valamilyen kommunikációs eszköz segítségével, és gondoskodjon ezek megjelenítéséről is. Megfelelő nagyságú adathalmaz statisztikai alapú kiértékelést tesz lehetővé, nincs szükség szabályrendszereket ágyazni az AI mikroprocesszoraiba, elegendő az adatokból nyert mintázatok feldolgozásán alapuló döntéseket hozni.

Egy fontos alkalmazási terület lehet például a prediktív karbantartás. Érzékelők megfigyelései és a bekövetkező különféle hibák összevetéséből kinyerhető minták időben jelezhetnek előre egyes karbantartási feladatokat, figyelembe véve az előrejelzésnél a cserélendő alkatrész szállítási idejét is. Ezzel a kopó-fogyó anyagok raktárkészletértékeit lehet optimális szinten tartani, mely sokkal gazdaságosabb működést tesz lehetővé.

Előre látható, hogy az elkövetkező évtized kiemelt feladata a szenzorok adataiból felépülő, az emberiség egyetemes tulajdonát képező Big Data analízise és az ebből származtatott következtetések levonása és beprogramozása az MI-alapú rendszerekbe. A mesterséges intelligencia adatot igényel, az adatokat a szenzorok hálózata szolgáltatja, és az ezt a komplett rendszert kiszolgáló infrastruktúra az IoT, a dolgok internete.

1. ábra | Az Endrich IoT ökoszisztéma hardver- és szoftverelemei nyújtotta lehetőségek

 

Az IoT-rendszerekhez cégünk, mint Európa egyik vezető komponensdisztribútora, minden szakmai területen illeszkedik. A cég szenzorkínálata több mint 40 év munkájával alakult azzá a széleskörűen elismert portfólióvá, ami magában foglalja az optikai szenzoroktól, a mágneses térérzékelés, az akusztikai, ultrahangos és radarszenzorok területén át a hőmérsékletmérésre, gázérzékelésre és jelenlét-érzékelésre alkalmas eszközöket is.

A mikrovezérlőktől az egylapos számítógépeken keresztül a panel PC-k és okoskijelzők kínálata biztosítja a vezérlést az IoT-rendszer számára, ezek széles körét kínálja az Endrich partnereinek. A vezeték nélküli kommunikációs modulok kínálata magában foglalja a WiFi, Thread, BlueTooth LPLAN és a 2G/3G/4G/5G GSM és az NB-IoT & LTE-M LPWAN modulokat, a hozzájuk tartozó antennákkal és kiegészítőkkel egyetemben. A kijelzők az egyszerű LCD-üvegektől a pmOLED és E-papír megoldásokon, a PCap érintésvezérlővel ellátott TFT modulokon keresztül egészen az okoskijelzőkig terjed.

A felhőalapú adatbázist és annak szolgáltatásait – melyeket a cég szintén Budapesten fejlesztett – ingyen bocsátja az IoT területén aktív mérnökök rendelkezésére. Az ECD (Endrich Felhőalapú Adatbázis – Endrich Cloud Database) rendszer részleteit A Jövő Gyára korábbi számában már részletesen bemutattuk.A vevők támogatására emellett az Endrich Budapesti Kompetencia Központ kifejlesztett egy IoT hardver eszközcsaládot is, ami alkalmas egy ilyen fent leírt rendszer minden adatgyűjtő, telekommunikációs és vezérlési feladatát ellátni. A hardver és a szoftver is nyílt forráskódú, szerződött partnereink számára hozzáférhető.

Az alkalmazott kulcsalkatrészek a képviselt beszállítók által forgalmazott komponensek. Ha valaki ezeket szeretné használni, az Endrich konkrét felhasználási példával, áramköri rajzzal, beágyazott mintaszoftverrel, a szenzorok illesztésének módjával tudja segíteni a gyors termékfejlesztést. Ezenfelül kidolgoztunk egy a szenzorok által mért értékek grafikus bemutatására szolgáló, bizonyos mértékig skálázható internetalapú grafikus felületet, ami az Endrich Felhőalapú Adatbázisára épülve az oda beérkező adatok vizuális megjelenítéséről gondoskodik az adott IoT-eszköz számára.

A család egy alap IoT kártyaválasztékból és hozzájuk kapcsolható külső mini szenzor áramköri lapkákból és egyéb perifériákból áll, melyek I2C, SPI vagy az Endrich által jegyzett, nagy távolság áthidalására képes EI2CTM interfészen keresztül kapcsolódnak az IoT SBC-hez. Ezek részletes bemutatására a következő bekezdésekben kerül sor.

Az Endrich moduláris IoT áramkörcsalád különböző szintű szolgáltatásai

Az általános IoT-eszközök három alapfeladatát, az érzékelést, az adatgyűjtés és az adattovábbítás vezérlését, valamint magát az adatkommunikációt az Endrich IoT kártyacsalád modulárisan együttműködő elemei egyenként vagy egymással kombinálva kínálják.

 

2. ábra | Az Endrich IoT hardvercsalád alapja az IoT SBC, mely minden szükséges funkciót integrál

 

A „három az egyben” IoT kártyacsalád

Természetesen a kínálat központi eleme az IoT-képességek teljes skáláját felvonultató, független IoT-csomópontként működtethető IoT SBC. Ez a kártya egy adatgyűjtő-továbbító és vezérlőkártya is egyben, mely tartalmazza a szenzorokat, az adatgyűjtés „karmesterét”, a mikrokontrollert, valamint a kommunikációs csatornát biztosító GSM modemet is.

A GigaDevice RISC-V mikrovezérlője folyamatosan mintavételezi mind a fedélzeti szenzorokat, mind az egyes külső perifériák (szenzorkártyák) felől érkező adatokat is. Elkészíti az Endrich Cloud Database számára értelmezhető JSON datagrammot, és automatikusan felveszi a kapcsolatot a szerverrel. Képes a keskenysávú IoT-hálózaton, az LTE-M (CAT-M1) hálózaton, vagy ezek hiányában akár a GPRS (2G)-hálózaton is kommunikálni.

 

3. ábra | Az Endrich „3In1” szenzor, mikrovezérlő és kommunikációs kártya

 

Egy ebből a megoldásból iterált, de az MVM-Net 450 MHz-es hálózatán LTE-M szolgáltatás használatára alkalmas, a szintén a fenti érzékelőkkel ellátott alaplap mellett léteznek szintén GD32VF103 alapú Longan Nano ls LiliGo vezérlőpanellel ellátott változatok is, melyeken még egy mini SPI OLED kijelző is helyet kapott.

Az SBC rendelkezik 3 külső általános célú I/O porttal (GPIO) is, melyek 3,3 V-os TTL szinttel vezérelhető relé modulok vagy más teljesítményfokozat illesztésével nagyobb feszültségű eszközök kapcsolására használhatók, és a megfelelő védelemmel is el vannak látva.

Így a szenzorok mérte adatok alapján közvetlen beavatkozásra is van lehetőség, mint például hőmérséklet-emelkedés esetén nagy teljesítményű ventilátor indítása, sötétség leszálltakor világítás kapcsolása. Az áramköri lapon a GSM modem AT parancsvezérlésre használható UART bemenete egy mini USB csatlakozón keresztül ki van vezetve, így ez a kártya használható a Fibocom GSM próbapanel kiváltására is, ezen a porton keresztül PC-hez kapcsolva a GSM modem külön is működtethető.

Hasonlóan a mikrokontroller „in-circuit” programozó UART bemenete is kivezetésre került, így egy külső GD-LINK eszköz használatával vagy az USB-C csatlakozáson keresztül közvetlenül egy számítógéphez kapcsolva és a Windows/Linux által DFU eszközként felismerve a kezünkben van egy jól felszerelt GIGADEVICE RISK-V MCU próbapanel is.

A szenzoradatgyűjtő kártyák

A legegyszerűbb építőelem a különböző szenzorokat felvonultató külső szenzorlap, mely valamilyen szabványos interfészen (I2C, SPI) kapcsolódik a felhasználó által preferált mikrokontrollerhez. Ezzel az eszközzel az Endrich saját szenzorkínálatát igyekszik támogatni. Tetszőleges egylapos számítógéphez (Arduino, Raspberry Pi, ESP32, ARM, RISC-V stb.) illeszthető, de az erre kidolgozott speciális interfészen keresztül az Endrich IoT család magasabb szinten integrált tagjaihoz is kapcsolható.

 

 

4. ábra | Az Endrich külső perifériaként illeszthető szenzor sztenderd kártyacsaládjának elemei (SPI & I2C)

 

Az így létrejött külső szenzorkártya koncepció elemei I2C vagy SPI interfészen keresztül kapcsolódnak a fő IoT-vezérlő áramkörhöz. Természetesen ugyanazok a szenzorok kaptak helyet ezeken a kis kártyákon is, mint a „nagytestvéreken”, de sem mikrovezérlőt, sem kommunikációs eszközt nem tartalmaznak, egészen olcsó, néhány dolláros értéket képviselnek. Minden szenzorkártya csatlakoztatható az Endrich IoT alapkártyákhoz is, ekkor SPI, hagyományos I2C vagy nagy távolságú speciális I2C interfész közül választhat a mérnök.

Az utóbbi EI2CTM porton keresztül akár 50 méter áthidalására is lehetőség van, a kapcsolás az IoT-lapon lévő I2C szenzoroktól való különválasztás érdekében a mikrokontroller egy másik I2C buszát használja. Így lehetőség nyílik nem csak az eszköz közvetlen közelében, de attól viszonylag nagy távolságban is környezeti paramétereket mérni. Az Endrich koncepciója szerint a mikrokontroller és kommunikációs kártya változatlanul tartása mellett egyedi igényekre alakított, választható érzékelőkkel szerelt szenzoradatgyűjtő kártyák rendelésére is lehetőség van, számos változat szerepel a már kialakításra került alapkínálatban, úgymint színérzékelő, nyomásérzékelő, 8×8 pixeles hőkamera (GridEye) vagy levegőminőség-érzékelő.

5. ábra | Az egyedi külső szenzorkártyacsalád néhány eleme

 

Az IoT hardvercsalád érzékelőelemei

Ami az érzékelni kívánt fizikai jellemzőket illeti, igyekeztünk alapértelmezésben általános megoldásokat kínálni. Az ezekre a feladatokra szánt szenzorok mind helyet kaptak a család összes elemén, de természetesen vevői igények szerinti egyedi kivitelezésre is van lehetőség. A Micronas Hall szenzora mágneses tér jelenlétének érzékelésére teszi alkalmassá áramkörünket, mely alapelvárás például okos fogyasztásmérők területén, az Everlight ALS szenzora látható fény érzékelésére való, minden intelligens világításkapcsoló vezérlése ezzel a szenzorral oldható meg, de kiválóan alkalmazható például készülékburkolat megbontásának érzékelésére, kamionok raktérajtajának nyitásérzékelésére is.

A Tateyama és a Semitec NTC termisztorai hőmérsékletmérésre és monitorozásra, a Sensolute rezgésszenzora pedig mozgatás, behatolás vagy gépcsoport indulásának érzékelésére teszi alkalmassá az IoT-eszközt. Egy a lapra integrált I2C digitális szenzor a légnyomás nagy pontosságú mérésével beltéren is használható, ~deciméteres felbontású magasságmérést tesz lehetővé (például lépcsők mászásának követése), míg maga a kommunikációs eszköz, az MA510 LPWA modem felruházza az áramkört a globális helymeghatározás képességével is.

Legújabb fejlesztésként helyet kapott a felvonultatott „szenzorarzenálban” a BSE MEMS-alapú nagy érzékenységű mikrofonja is, melyre folyamatban van olyan beágyazott FFT mintaszoftverek kidolgozása, mellyel előre rögzített hangmintákkal való összevetés útján felismerhetők olyan jelenségek, mint például üvegtörés (betörésvédelem), láncfűrészhang (erdőgazdálkodás), de realizálható háttérzajszint mérése, tapskapcsoló és egyéb olyan fizikai jellemző mérése, melyre célszenzor nem elérhető, vagy esetleg túl drága lenne.

További perifériák és egyedi IOT-kártya-változatok

Kiegészítő elemként elkészült két SPI/I2C szabványos porton keresztül az IoT SBC panelhez illeszthető mini kijelző panel, az egyik egy 0,96" méretű, 128×64 pixeles felbontású pmOLED, a másik egy 2,4" méretű, 240×320 pixel felbontású TFT panellel szerelve.

6. ábra | A lokális adatkijelzéshez fejlesztett külső megjelenítők

 

Az olyan speciális ipari szenzorokhoz illesztésére, mint a 4–20 mA áramhurok vagy RS485 soros interfésszel ellátott érzékelők, két megoldást dolgoztunk ki. Az egyik egy dedikált ipari IoT-illesztő, mely szenzorok helyett csak a fenti ipari interfészeket, mikrovezérlőt és GSM modemet tartalmaz, míg a másik koncepció egy az Endrich IoT SBC fogadására alkalmas passzív alaplap. Ez utóbbi lapon helyet kapott egy teljesítményelektronikai fokozat, amin keresztül az IoT borad GPIO lábain érkező vezérlőjellel nagyobb teljesítményű eszközök kapcsolására van lehetőség (max. 42 V/1 A). Ez utóbbi megoldás lehetővé teszi a kisszámítógép szabványos dobozba helyezését is.

 

7. ábra | 4–20 mA áramhurok interfésszel ellátott szenzorok illesztésére és adatainak gyűjtésére, továbbítására alkalmas IoT-csomópont

 

 

8. ábra | Endrich IoT SBC és az őt befogadó passzív alaplap 4–20 mA / RS485 ipari interfésszel és FET teljesítményfokozattal

 

Minden egyes kártya egyedi azonosítóval van ellátva (modem IMEI szám), és adataikat a termékfejlesztés fázisára ingyenesen hozzáférhető Endrich Cloud Database szolgáltatás fogadja és tárolja, melyből a szenzorok adataihoz tartozó grafikus megjelenítést egy QR-kódon keresztül az interneten elérhető saját grafikus kijelző szolgáltatás biztosítja. Ezen az egyszerű felületen a szenzorok szolgáltatta utolsó 100 adat grafikus ábrázolására és gyors áttekintésére van lehetőség.

Az applikációban a GPS-adatokra kattintva a Google Maps szolgáltatásban betöltődik a szenzorkártya pillanatnyi helye is. A koncepció kiterjesztéséhez az Endrich Európa-szerte a magyarországi számítástechnikai partnerén, az eNet Kft.-n keresztül igyekszik egyedi megoldást kínálni egy vezérlőtermi szoftver kialakításával, ahol a szenzoradatok azok fizikai elhelyezkedését grafikusan ábrázolva az értékek a mérés helyén jelennek meg, és a beavatkozó szervek is feltüntetésre kerülnek.

 

9. ábra | Minden kártya saját vizuális interfésszel rendelkezik

 

Az IoT hardvercsalád részletes ismertetése

Mivel az Endrich GmbH elsősorban alkatrész-disztribútor, a hangsúlyt az IoT területén használatos komponensek, szenzorok, mikrokontrollerek, passzív alkatrészek, tápegység integrált áramkörök, kommunikációs modulok, antennák és lítiumelemek értékesítésére kívánja helyezni. Ezért az ismertetett számítógép bár megvásárolható és használható végtermékként is, elsősorban demonstrációs céllal, kiértékelő készletként került forgalomba.

Ahhoz, hogy bárki megértse az IoT-eszközök működését, közzétettük a teljes hardverleírást az alkalmazott technológiák részletes bemutatásával, és a beágyazott szoftver fejlesztéséhez is segítséget nyújtunk egy komplett telepítési útmutatóval és sok mintakóddal. A leírás mind könyv formátumban, mind a témához létrehozott http://e-iot.info portálon (egyelőre angol nyelven) hozzáférhető elsősorban a regisztrált IoT-fejlesztő partnereink számára.

A kibertámadások helyreállítási költségei felülmúlják a biztosítási keretet
A cégek esetében a kibertámadásokból származó helyreállítási költségek felülmúlják a biztosítási lefedettséget - mutat rá a Kiberbiztosítás és kibervédelem 2024 című jelentésének eredményeire hivatkozva a Sophos információbiztonsági cég közleménye.
Gyárszimuláció az ablakgyártás automatizálásához
Néha a gyártóknak van egy listájuk azokról az automatizálási projektekről, amelyeket szeretnének megvizsgálni és megvalósítani a létesítményeikben.
Egyre gyakoribb a mesterséges intelligencia és a deepfake a kibertámadásokban
Az ESET legújabb Threat Report jelentése átfogó képet ad a 2023 decemberétől 2024 májusáig megfigyelt fenyegetettségi trendekről. Az adattolvaj kártevők most már generatív AI-eszközöket is felhasználnak támadásaik során.
Könnyű és rugalmas használat az alkalmazások széles spektrumán
A hangnyaláb állítható kúpjának és a kis holtzónának köszönhetően a Leuze új 420B és 412B sorozatú ultrahangos érzékelői sokféle alkalmazáshoz használhatók.
Stratégiai gazdasági előnyt jelent a felhő, mégsem használják elegen
A felhőtechnológia annak ellenére nem elég elterjedt Magyarországon, hogy bevezetése számokkal alátámasztott gazdasági és versenyképességi előnyökkel jár – derül ki az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége megbízásából, a Deloitte és a BellResearch által készített tanulmányból.