Jövőorientált energetikai automatizáció
Az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelésre történő átállás nagy kihívások elé állítja az energiaipart: a célok eléréséhez nem lesz elegendő az erőművek és alállomások automatizálása és folyamatos felügyelete.

 

Fontos követelmény lesz a szétszórt hálózatok vezérlése, a megújuló energiaforrások irányítás alatt tartása és az energiatárolás központi kezelése is. Mindezek megvalósíthatók a COPA-DATA iparág- és hardverfüggetlen, átfogó zenon szoftverplatformjával. A zenon szoftverplatform a legszigorúbb biztonsági normákkal összhangban segíti az energiatermelés és az elosztóberendezések műszaki irányítását és üzemeltetését.

Az energia rendelkezésre állása mindennél fontosabb. Elvárjuk azt, hogy a villamos energia mindig ott legyen a fali aljzatokban, amikor szükségünk van rá, hasonlóan a csövekből áramló gázhoz. Sem természeti események, például egy légvezetékre zuhanó fa, sem a szolgáltató cég központja elleni hekkertámadás nem okozhat ellátáskiesést.

Megbízható ellátás hiányában az áramszünetek miatt az ipari és kereskedelmi vállalkozások gyakran kényszerülnének leállásra csakúgy, mint az otthonok többsége. Emiatt az energiaellátás a nemzeti infrastruktúra kritikus részének számít. A megbízhatósági követelmények garantált teljesülése érdekében a legtöbb ország kormányzatilag szigorúan szabályozza.

Egyre összetettebb rendszer

A mindenkor és mindenhol rendelkezésre álló energia ugyanakkor nem magától értetődő. A forrástól a szolgáltatási helyig számos állomáson halad át, nagyon összetett hálózatokban. A villamos energia esetében ez erőműveket, állomásokat, légvezetékeket és -kábeleket jelent. Az olaj és a gáz esetében a kitermelő létesítményeket, az elosztó állomásokat, a csővezetékeket és a helyi ellátó hálózatokat. Az üzemeltető cégek szerkezete hasonlóan összetett.

 

A vállalatok az eszközök digitalizációjával igyekeznek garantálni a megbízható jövőbeni energiaellátást
 

 

A spektrum a kis- és középvállalatoktól (kkv) és a gyakran egyetlen erőművet üzemeltető szövetkezetektől egészen a multinacionális vállalatokig terjed. Megtalálhatók benne magántulajdonban lévő vállalkozások csakúgy, mint részben vagy teljesen állami tulajdonban lévő cégek. A szállító- és átviteli hálózatok jellemzően nem önállóak, hanem összefüggőek, gyakran lépnek át határokat az üzemeltetők és országok között a rugalmasság növelése és a termelés- és szükségletingadozások enyhítése érdekében.

Az energetikai átalakulásban rejlő kihívás

A fosszilis tüzelőanyagokból nyert energiáról a megújuló forrásokból származó energiára történő átállás a termelés decentralizálását váltotta ki. A nagy szén-, olaj- és atomerőművek kikerülnek a hálózatból. Helyüket számtalan kisebb termelő létesítmény – szélerőművek, fotovoltaikus rendszerek vagy kapcsolt energiatermeléssel egybekötött biogázüzemek veszik át. Az ilyen decentralizált üzemekben folyó villamosenergia-termelés gyakran ki van téve az időjárási hatásoknak.

Ez súlyosbítja a termelésingadozásokat, és növeli az energiatöbblet későbbi használat céljából történő tárolását szolgáló megoldások jelentőségét. A földgáz nyomás alatt föld alatti üregekbe szivattyúzható, gyakran a korábban kimerített erőforrások üresen maradt helyére. A villamos energia átalakítható potenciális energiává, és tárolható szivattyús vízerőművekben, elektrokémiai úton újratölthető akkumulátorokban, vagy felhasználható hidrogén előállítására, későbbi hőenergia-termelés céljából.

Nagyobb teljesítményű, kisebb hálózatok

A személyszállítás villamosítása a villamosenergia-fogyasztás további növekedéséhez fog vezetni. Az energiaipar nem képes erre megfelelően reagálni új erőművek építésével vagy a meglévő erőművek és az átviteli infrastruktúra bővítésével. Mivel az erőművek tervezése és építése hosszú, költséges folyamat, ezért a gazdasági élettartamukat évtizedekben mérik. Továbbá az ilyen típusú projektek megvalósítását gyakran hátráltatják vagy késleltetik környezetvédelmi megkötések vagy a helyi lakosok tiltakozása is.

Ennek következtében az üzemeltetők keresik a lehetőséget meglévő berendezéseik kapacitásának, rugalmasságának és ellenálló képességének minimális beruházással, az infrastruktúra bővítésével és ezáltal intelligens hálózatok létrehozásával történő javítására. Ugyanakkor képesek áthidalni a szakadékot a bevált és megbízható berendezéseken alapuló, konzervatív technológiák és a jövőbe mutató vezérlési, felügyeleti és automatizációs koncepciók szükségessége között.

Szoftver az energiaiparnak

Az energiaiparban széles körben használják a zenon szoftverplatformot, amely elősegíti az energiaellátó berendezések nagyon hatékony műszaki irányítását és automatizált üzemeltetését. Továbbá a zenon segít a cégeknek jobban kezelni a rendkívüli üzemi helyzeteket, és rendkívüli körülmények között is fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését. A több évtized alatt kifejlesztett és folyamatosan továbbfejlesztett zenon célja, hogy magas fokú automatizációval, valamint a műszaki irányítás és karbantartás egyszerűsítésével könnyítse meg a bonyolult rendszerek kezelését és üzemeltetését.

 

A zenon a „programozás helyett paraméterezés” elvét követve lehetővé teszi összetett funkciókkal bíró projektek programozás nélküli létrehozását

 

A zenon az osztrák COPA-DATA szoftvergyártó terméke. A cég a legnagyobb, más vállalatoktól független szoftverszállító ebben a szegmensben. A zenon szoftverplatform több mint 300 natív illesztőprogramon keresztül képes kommunikálni a legtöbb vezető gyártó alkotóelemeivel és rendszereivel. Ennek ellenére a zenon nem iparágspecifikus csomag.

Évtizedek óta használják számos iparágban – többek között az autóiparban, a gépgyártásban, az étel- és italgyártásban és a gyógyszeriparban. A zenon szoftverplatformot gyakran használják iparágfüggetlen épületautomatizálási projektekben is. Ennek eredményeként fejlesztése és képességei tükrözik a fenti területek legjobb gyakorlatait, a jogszabályok ismeretét, valamint az eszközök integrálását.

Korábbi berendezések bővítése

A zenon használható helyi folyamatirányítási rendszerként, folyamatvizualizációra a vezérlőhelyiségben vagy átjáróként magasabb szintű folyamatirányítási rendszerekhez. Nyitott interfészeinek és kommunikációs protokolljainak köszönhetően a zenon szoftverplatform hardverintegrációs képességei a régebbi eszközökre és rendszerekre is kiterjednek. A zenon teljes támogatást kínál az IEC 61850 és IEC 60870-5-101/104 szabványokhoz, és többek között a terepi intelligens elektronikus eszközökkel (IED-kkel) és a vezérlőhelyiségben található berendezésekkel folytatott kommunikációhoz.

A zenon szoftverplatform magában foglal egy könnyen használható, integrált, úgynevezett szoft PLC-t is. Ezáltal könnyen építhetők fel jövőorientált vezérlési koncepciók magasabb fokú automatizációval, akár korábbi berendezésekkel is. A zenon folyamatosan közvetlenül elérhető készenléti redundanciával támogatja a magas szintű működési megbízhatóságot. Ez a megbízhatóság megelőzi az adatvesztést még a szerverhiba és a biztonsági tartalék általi átvétel közötti pillanatban is.

Műszaki irányítás programozás nélkül

A zenon további erőssége a „programozás helyetti paraméterezés” elve, amely megkönnyíti az igényes, összetett funkciókkal bíró projektek létrehozását. „A projektfejlesztők kódprogramozás nélkül, gyorsan és meghatározható eredménnyel létrehozhatnak automatizációs projekteket kritikus infrastruktúrákhoz – jelenti ki Alexander Punzenberger, a COPA-DATA CEE/ME elnöke. – Ezeket könnyen adaptálhatják számos rendszerre, valamint fenntarthatják és módosíthatják az üzem teljes életciklusa alatt.”

A feladatot tovább könnyítik a zenon Smart Objects funkciójával tipikus követelményekhez, például kapcsolókhoz, IED-khez vagy betápláló öblökhöz előre létrehozható, könyvtárakban tárolható és szükség szerint használható mikroprojektek. A műszaki irányítás az építőelemek összeállítására korlátozódik, ami jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja az automatizációs műszaki projektek létrehozását.

A zenon használatával létrehozott vizualizáció egy pillantással átláthatóvá tesz minden alkotóelemet

 

Üzemi szinten a zenon az Application Sets funkción keresztül standardizált automatizációs projekteket kínál teljes üzemek – pl. alállomások vagy nagy akkumulátoros tárolóegységek számára. „Ezek minimális ráfordítással adaptálhatók a tényleges berendezésekhez – magyarázza Alexander Punzenberger. – Ez azt jelenti, hogy a teljes üzemek automatizációs műszaki irányítása hetek helyett órák alatt megvalósítható.”

A zenon különösen megkönnyíti a meglévő, már előre SICAM-230 vezérlőközpont-rendszerrel felszerelt rendszerek korszerűsítését. A zenon SICAM 230 átalakító varázslójával könnyedén importálható a meglévő alkalmazásprogramok 80–100 százaléka, minimálisra csökkentve az átalakítással járó munkát és kockázatokat.

Helyfüggetlen reagálás

Az energiatermelő és -elosztó rendszerekkel szembeni elvárás az, hogy teljesen automatikusan működjenek, és hogy lehetővé tegyék a központi és/vagy távfelügyeletet. Az ember nélkül működő állomásokat ugyanakkor helyi vezérlést lehetővé tévő felszereléssel is el kell látni. A zenon szoftverplatform támogatja a többhierarchiájú projektstruktúrát, és képes befogadni bármilyen üzemi topológiát.

Továbbá a felhőalapú zenon Service Grid lehetővé teszi az üzemek vezérlőhelyiségből, vagy más összekapcsolt rendszerekből, vagy a céges központból történő felügyeletét és irányítását. Az üzemekhez alapértelmezett opcióként hozzá lehet férni mobilalkalmazásból.

A szerviztechnikusok bárhonnan, akár útközben is hozzáférhetnek a rendszerekhez, és megállapíthatják, hogy szükséges-e helyszíni beavatkozás, vagy sem. Ezáltal rugalmasabban tervezhetők a karbantartási erőforrások. A zenon képes akár munkatársanként eltérő, személyre szabott képernyőket megjeleníteni, szükség szerint különböző nyelveken. Hitelesítő és azonosító szolgáltatása alapulhat munkakörökön vagy egyéneken, és védelmet nyújt a nem kívánt manipuláció ellen. Az irányítási jogkör előírásával megelőzi az egymásnak ellentmondó utasításokat.

Biztos információforrás

A zenon átfogó biztonsági koncepciói magukban foglalják mindenfajta módosítás naplózását is. A zenon 10-es verziójától a biztonsági mechanizmusok elektronikus aláírással, avagy eSignature funkcióval egészültek ki, amely használható kritikus paraméterek biztonságos dokumentálására vagy értékek módosítására. A minden információra kiterjedő irányított hozzáférés és biztonságos tárolás, beleértve az egyéni felhasználói interakciókat is, a beszámolókészítési kötelezettségek teljesítésében is támogatja a felhasználókat.

 

Alexander Punzenberger, a COPA-DATA CEE/ME elnöke
 

 

Ez nemcsak megfelelőségi vagy számonkérhetőségi szempontból hasznos, hanem a termelési feltételek ellenőrzésére is használható. Ez például az időjárási hatásoknak nagyban kitett szél- vagy naperőművekben hasznos. A felhasználók a zenon segítségével egyedi és standardizált jelentéseket készíthetnek. A szoftverplatform sablonokat kínál, és lehetővé teszi a nyelv dinamikus kiválasztását a jelentések létrehozása során.

Egy szoftverplatform minden esetre

„Legyen a feladat a korábbi berendezések jövőbeni követelményekre történő felkészítése, a meghibásodásokkal szembeni megbízhatóság javítása vagy több megújuló energiaforrással működő egység átfogó üzemi rendszerré történő kombinálása; a zenon szoftverplatform az energiaipar minden összetett követelményét teljesíti – hangsúlyozza Alexander Punzenberger. – Egyszerűsített vezérléssel és teljes körű dokumentációval, valamint kompromisszummentes biztonsággal segíti a megbízható működést.”

Harmadával csökkenhetnek az okos gyárak kiadásai
A kínai ZTE távközlési vállalat csengsui SANY Changshu 5G gyárában ugyanis a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett technológiai megoldásoknak köszönhetően a gyártóberendezések leállási ideje felére csökkent, miközben a kihasználtság radikálisan javult.
Automatizálás az autóiparban
Napjainkban az automatizálás az autógyártás szinte minden területére kiterjed, az alkatrészek és részegységek gyártásától egészen a végtermékig.
A 200 leggyakoribb jelszó Magyarországon 2021-ben
A NordPass éves kutatása idén 50 különböző országot ölel fel, foglalkozik a férfiak és nők körében leggyakoribb jelszavakkal, valamint általános áttekintést is nyújt.
A digitális szabályok csak az élőkre vonatkoznak
A becslések szerint 2021-re több mint hárommilliárd ember hozhatott létre digitális profilt a közösségi médiában, amelyek közül mintegy 30 millió tulajdonosa már nincs életben.
A forgácskezelés új formája
A Sandvik Coromant új megmunkálási eljárása lehetővé teszi az irányított forgácstörést menetesztergálási alkalmazásokban.