Erősödik az igény a rugalmas többfelhős működés iránt
A Fujitsu nyilvánosságra hozott, új vizsgálata a hibrid IT-re és a többfelhős környezetekre jellemző rugalmasság, összehangolási képességek és konszolidált felügyelet iránti igény erősödésére világított rá az agilis többfelhős működés előnyei, valamint a komplexitás és a szállítóhoz kötöttség kockázatai között óvatosan egyensúlyozó szervezetek körében.

A gyors digitális átalakulásra törekvő vállalatoknál a hibrid IT lett az új norma. A legsikeresebb ügyfelek igyekeznek „minden feladatot a megfelelő felhőplatformon” végrehajtani. Ám ez újfajta komplexitáshoz vezet, és felveti a szállítóhoz kötöttség kockázatát. A Merre tart a hibrid technológia? Vélemények a többmódú IT hasznosításáról (Where is Hybrid Heading? Views on exploiting multi-modal IT) című vizsgálatban nyolc ország 400 IT-döntéshozóját kérdezték ki a Fujitsu megbízásából a Pierre Audoin Consultants (PAC) kutatócég munkatársai.

A rugalmas beszerzés – ami az ellátási lánc diverzifikálásával segít elkerülni a szállítóhoz kötöttséget – vált a hibrid IT bevezetése terén a szervezetek legfőbb szempontjává. A válaszadók mintegy 80%-a jelölte meg „üzletileg kritikus” vagy „kiemelten fontos” tényezőként. Egy olyan piacon, ahol a hibrid IT-t használó összes szervezet több mint fele (55%) már javarészt ma is felhőalapon működik, a rugalmas beszerzés valóban fontos tényező – amint azt a megkérdezettek 86%-a említette.

A gyors átalakulás szükségessége nyilvánvaló abból, hogy a szervezetek háromnegyede tartja „üzletileg kritikusnak” vagy „kiemelten fontosnak”, hogy az IT mielőbb képes legyen reagálni az új eseményekre. Az agilitás gyakorlati fontossága egyértelműen kiderül abból, hogy a minta 79%-a említette a hibrid IT bevezetésének előnyei között, mint a versenyfeszültség kezelését segítő tényezőt.

A gyors reagálásra fektetett hangsúly magyarázza azt is, hogy a vizsgálatban részt vevő hibrid IT-felhasználók 63%-a miért gondolja úgy, hogy elsősorban a teljesítés és az üzleti eredmények gyorsítása érdekében érdemes szolgáltatópartnertől igénybe venni a hagyományos IT- és a felhőszolgáltatásokat. A vizsgálatból az is kiderült, hogy a hibrid IT-környezet kiépítésére, összekapcsolására és optimalizálására törekvő szervezeteknél az integráció és az összehangolás nehézsége akadályozza leginkább a fejlődést. A válaszadók közel fele (48%) jelölte ezt meg nagy kihívásként, és csupán egytizedük (10%) nyilatkozott úgy, hogy semmilyen problémát nem tapasztal e téren.

A komplexitás kezelése

Míg más vizsgálatok szerint a vállalatok egyre inkább elmozdulnak a több felhő bevezetése felé, a PAC jelentés szerint sokan idegenkednek attól, hogy több hasonló felhőt üzemeltessenek egyszerre. A szállítmányozási és az állami szektorban megkérdezettek mintegy 90%-a szívesebben konszolidálná az üzemeltetést egy szállítóra az egyes felhőtípusoknál. Az összes vertikális piacot figyelembe véve a válaszadók kétharmada-háromnegyede tervezi, hogy egy szállítót bíz meg az azonos típusú felhők támogatásával – az összesített átlag 76%.

„Most, hogy már általános a felhő használata, a szervezetek sokkal szelektívebben vezetik be a felhőszolgáltatásokat. Egyrészt tudatában vannak a szállítóhoz kötöttség újfajta kockázatának, és életképes stratégiákat dolgoznak ki ennek ellensúlyozására. Másrészt elvárják, hogy a felhő segítsen nekik reagálni a gyors változásokra, és úgy gondolják, hogy a Fujitsuhoz hasonló piacvezető integrátorok támogatásával tudják leginkább gyorsítani és kockázatmentessé tenni a felhő bevezetését és üzemeltetését. Ez a szemlélet különösen érvényesül a vállalatok fejlődését legjobban akadályozó integrációs és összehangolási problémák legyőzése terén – amint erről másik új jelentésünkben (The State of Orchestration, 2018/2019) nemrég már beszámoltunk” – nyilatkozta Mark Phillips, a Fujitsu EMEIA-régió digitális programokért felelős vezetője.

IoT-fejlesztések támogatása az Endrich Cloud Database szolgáltatásával
Európa egyik vezető elektronikaialkatrész-forgalmazója által fejlesztett online szenzorhálózati infrastruktúra minden komponense a cég által képviselt gyártók alkatrészeiből épül fel.
Ilyen lesz a jövő gyára
Megnyitotta első kelet-európai innovációs bemutatóközpontját a Schneider Electric a plovdivi okosgyárban. A vállalat a régióban több, tevékenységében fontos szerepet betöltő létesítményt működtet, köztük a szigetszentmiklósi CEELogot, ami a közép-kelet-európai térséget kiszolgáló logisztikai központ.
Globális robbanás a távgyógyításban
Az elemzők korábban azt várták, hogy a globális e-egészségügyi piac 2022-re 308 milliárdosra nőhet, melyen belül a távorvoslást 37 milliárd eurós üzleti területként határozták meg.
Megkezdődött a kísérleti erőmű összeszerelése
Az Energiatudományi Kutatóközpont mérnökeinek és kutatóinak a részvételével megkezdődik a világ első erőműméretű fúziós kísérleti berendezésének összeszerelése.
A gyorsuló átalakulás válik majd az új normává
A Cisco nemrégiben két nemzetközi kutatást is végzett, amelyek az informatikai szakemberek és vezetők (CIO-k, CTO-k) által tapasztalt kihívásokat, valamint a nagymértékű digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai stratégiákat, terveket térképezte fel.